420 zł*


*Umowa na 24 miesiące,

*RKO dla placówki,

*Dziecko zamieszkuje teren Miasta i Gminy Oleśnica.

 

820 zł*


*Umowa na 24 miesiące,

*Dziecko zamieszkuje teren Miasta i Gminy Oleśnica.

940 zł*


*Umowa na czas nieokreślony,

*Dziecko zamieszkuje teren Miasta i Gminy Oleśnica.

1390 zł*


*Umowa na czas nieokreślony,

*Dziecko nie zamieszkuje terenu Miasta i Gminy Oleśnica.


850 zł*


*Umowa na 24 miesiące,

*RKO dla placówki,

*Dziecko zamieszkuje teren Gminy Długołęka

*Dziecko uczęszcza do placówki w miejscowości Brzezia Łąka

1250 zł*


*Umowa na 24 miesiące,

*Dziecko zamieszkuje terenu Gminy Długołęka.

*Dziecko uczęszcza do placówki w miejscowości Brzezia Łąka

1350 zł*


*Umowa na nie określony,

*Dziecko zamieszkuje terenu Gminy Długołęka,

*Dziecko uczęszcza do placówki w miejscowości Brzezia Łąka.

Pozostałe koszty:

Wpisowe
300 zł
bezzwrotne, opłacane corocznie


Wpisowe obejmuje:
Rezerwacje miejsca w Żłobku
Bezpłatną adaptację dziecka w Żłobku
Indywidualne wyposażenie niezbędne w Żłobku
*Płatne do 5 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

Kaucja
240 zł
opłata jednorazowa, zwracana w przeciągu 14 dni od daty zakończenia umowy.


Kaucja:
Opiekunowie, po podpisaniu umowy, wpłacą na rzecz Żłobka kaucję w wysokości 240,00 złotych (słownie: dwieście czterdzieści złotych 00/100). Kaucja stanowi zabezpieczenie roszczeń Żłobka z tytułu płatności wynikających z umowy, a nie dokonanych przez Opiekunów. W przypadku braku roszczeń Żłobka wobec Opiekunów po rozwiązaniu umowy lub jej wygaśnięciu, kaucja zostanie zwrócona Opiekunom w przeciągu 14 dni na wskazany numer rachunku. Kaucja jest nieoprocentowana
*Płatne do 5 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

Opieka godzinowa
80 zł


Każda kolejna godzina rozpoczęta poza pakietem: 80 zł
Każda kolejna poza godzinami pracy Żłobka od godz. 17:00 do 22:00 (po wcześniejszym uzgodnieniu): 80 zł
Soboty, niedziele: (po wcześniejszym uzgodnieniu)

Wyżywienie:
16,00 zł
posiłek


śniadanie
obiad dwudaniowy
podwieczorek

Płatności

Wpisowe płatne do 5 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. Jest to kwota bezzwrotna, jednorazowa, gwarantująca miejsce w Żłobku Leśny Skrzat, po podpisaniu umowy. Opłata za czesne wnoszona jest z góry do 5 dnia każdego miesiąca.

 

Płatności prosimy dokonywać na podany rachunek bankowy:
Volkswagen Bank Polska S.A.
69 2130 0004 2001 0836 2725 0001
W tytule przelewu prosimy wpisać:
imię i nazwisko dziecka
okres, za który następuje wpłata

O przyjęciu dziecka decyduje kolejność zgłoszeń (wpłacenie wpisowego i podpisanie umowy). Zapisy trwają przez cały rok.

Zobacz cały cennik