Dodano: 02 sierpienia 2022

W związku z realizacją projektu pt. ,,Leśne Skrzaty w Brzeziej Łące i Oleśnicy” o numerze RPDS.08.04.01-01-0052/19 w ramach Osi Priorytetowej 8 – Rynek Pracy, Poddziałanie 8.4.1. Godzenie życia zawodowego i prywatnego – konkursy horyzontalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Zamawiający zaprasza do składania ofert na realizacje usług zajęć dodatkowych w żłobku – celem wyboru wykonawcy.

Pobierz: Formularz ofertowy 

Dodano: 19 sierpnia 2021

W związku z realizacją projektu pt. ,,Leśne Skrzaty w Brzeziej Łące i Oleśnicy” o numerze RPDS.08.04.01-01-0052/19 w ramach Osi Priorytetowej 8 – Rynek Pracy, Poddziałanie 8.4.1. Godzenie życia zawodowego i prywatnego – konkursy horyzontalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Zamawiający zaprasza do składania ofert na realizacje usług pielęgniarki w żłobku – celem wyboru wykonawcy.

Pobierz: Formularz ofertowy 

Dodano: 25 czerwca 2021

W związku z realizacją projektu pt. ,,Leśne Skrzaty w Brzeziej Łące i Oleśnicy” o numerze RPDS.08.04.01-01-0052/19 w ramach Osi Priorytetowej 8 – Rynek Pracy, Poddziałanie 8.4.1. Godzenie życia zawodowego i prywatnego – konkursy horyzontalne Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew6dztwa Dolnośląskiego 2014-2020, Zamawiający zaprasza do składania ofert na wyposażenie placu zabaw.

Dodano: 27 maj 2021

W związku z realizacją projektu pt. ,,Leśne Skrzaty w Brzeziej Łące i Oleśnicy” o numerze RPDS.08.04.01-01-0052/19 w ramach Osi Priorytetowej 8 – Rynek Pracy, Poddziałanie 8.4.1. Godzenie życia zawodowego i prywatnego – konkursy horyzontalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Zamawiający zaprasza do składania ofert na realizacje usług konserwatorskich w żłobku – celem wyboru wykonawcy.

Dodano: 27 maj 2021

W związku z realizacją projektu pt. ,,Leśne Skrzaty w Brzeziej Łące i Oleśnicy” o numerze RPDS.08.04.01-01-0052/19 w ramach Osi Priorytetowej 8 – Rynek Pracy, Poddziałanie 8.4.1. Godzenie życia zawodowego i prywatnego – konkursy horyzontalne Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew6dztwa Dolnośląskiego 2014-2020, Zamawiający zaprasza do składania formularzy ofertowych zamówienia na realizację usług sprzątających w żłobku – celem wyboru wykonawcy.

Dodano: 27 maj 2021

W związku z realizacją projektu pt. ,,Leśne Skrzaty w Brzeziej Łące i Oleśnicy” o numerze RPDS.08.04.01-01-0052/19 w ramach Osi Priorytetowej 8 – Rynek Pracy, Poddziałanie 8.4.1. Godzenie życia zawodowego i prywatnego – konkursy horyzontalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Zamawiający zaprasza do składania ofert na realizacje usług pielęgniarki w żłobku – celem wyboru wykonawcy.

Dodano: 04 styczeń 2021

W związku z realizacją projektu pt. ,,Leśne Skrzaty w Brzeziej Łące i Oleśnicy” o numerze RPDS.08.04.01-01-0052/19 w ramach Osi Priorytetowej 8 – Rynek Pracy, Poddziałanie 8.4.1. Godzenie życia zawodowego i prywatnego – konkursy horyzontalne Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew6dztwa Dolnośląskiego 2014-2020, Zamawiający zaprasza do składania ofert na dostawę naczyń.

Dodano: 04 styczeń 2021

W związku z realizacją projektu pt. ,,Leśne Skrzaty w Brzeziej Łące i Oleśnicy” o numerze RPDS.08.04.01-01-0052/19 w ramach Osi Priorytetowej 8 – Rynek Pracy, Poddziałanie 8.4.1. Godzenie życia zawodowego i prywatnego – konkursy horyzontalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Zamawiający zaprasza do składania ofert na dostawą tekstyliów.

Dodano: 04 styczeń 2021

W związku z realizacją projektu pt. ,,Leśne Skrzaty w Brzeziej Łące i Oleśnicy” o numerze RPDS.08.04.01-01-0052/19 w ramach Osi Priorytetowej 8 – Rynek Pracy, Poddziałanie 8.4.1. Godzenie życia zawodowego i prywatnego – konkursy horyzontalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Zamawiający zaprasza do składania ofert na dostawę produktów BHP i p.poz

Dodano: 10 grudnia 2020

Oferta na dostawę sprzętu AGD w związku z realizacją projektu pt. „Leśne Skrzaty w Brzeziej Łące i Oleśnicy” o numerze RPDS.08.04.01-01-0052/19 w ramach Osi Priorytetowej 8 – Rynek Pracy, Poddziałanie 8.4.1. Godzenie życia zawodowego i prywatnego – konkursy horyzontalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Zamawiający zaprasza do składania ofert na dostawę sprzętu AGD.

Dodano: 10 grudnia 2020

W związku z realizacją projektu pt. „Leśne Skrzaty w Brzeziej Łące i Oleśnicy” o numerze RPDS.08.04.01-01-0052/19 w ramach Osi Priorytetowej 8 – Rynek Pracy, Poddziałanie 8.4.1 Godzenie życia zawodowego i prywatnego – konkursy horyzontalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Zamawiający zaprasza do składania ofert na dostawę sprzętu elektronicznego (komputery, rtv, multimedialny)

Formularz ofertowy

12 października 2020

W związku z realizacją projektu pt. „Leśne Skrzaty w Brzeziej Łące i Oleśnicy”  o numerze RPDS.08.04.01-01-0052/19 w ramach Osi Priorytetowej 8 – Rynek Pracy, Poddziałanie 8.4.1. Godzenie życia zawodowego i prywatnego – konkursy horyzontalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Zamawiający zaprasza do składania ofert na wyposażenie placu zabaw.

Pobierz plik

28 kwietnia 2020

W związku z realizacją projektu pt. „Leśne Skrzaty w Brzeziej Łące i Oleśnicy” o numerze RPDS.08.04.01-02-0052/19 w ramach Osi Priorytetowej 8 – Rynek pracy, Poddziałanie 8.4.1 Godzenie życia zawodowego i prywatnego – konkursy horyzontalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, zapraszamy do składania ofert w celu wyboru wykonawcy zamówienia: Projekt adaptacji lokalu na żłobek.

 

Formularz ofertowy – projekt budowlany 

Pobierz plik

12 sierpnia 2019

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na sprzedaży zestawów materiałów plastycznych i zestawów pomocy do prowadzenia zajęć wraz z dostawą do siedziby nowo powstałego żłobka Leśny Skrzat w Oleśnicy na ul. Okrężna 1, 56-400 Oleśnica w ramach projektu „Leśny Skrzat ułatwia podjęcie pracy”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 nr unowy RPDS. 08.04.02-02-0019/17-00 współfinansowanego że środków EFS. Projekt realizowany jest w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych 

Pobierz plik

16 października 2018
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na sprzedaży wraz z dostawą zestawu pomocy do prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych do siedziby nowo powstałego żłobka Leśny Skrzat w Oleśnicy na ul. Okrężna 15, 56-400 Oleśnica w ramach projektu „Leśne Skrzaty w Oleśnicy”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 nr umowy RPDS. 08.04.02-02-001/16 współfinansowanego ze środków EFS.
Projekt realizowany jest w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pobierz plik

21 sierpnia 2018

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na sprzedaży kompletu zabawek wraz z dostawą do siedziby nowo powstałego żłobka Leśny Skrzat w Oleśnicy na ul. Okrężna 15, 56-400 Oleśnica w ramach projektu „Leśne Skrzaty w Oleśnicy”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 nr umowy RPDS. 08.04.02-02-001/16 współfinansowanego ze środków EFS.
Projekt realizowany jest w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pobierz plik

6 kwietnia 2018

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przygotowaniu wraz z dostawą posiłków do siedziby nowo powstałego żłobka Leśny Skrzat w Oleśnicy na ul. Okrężna 1, 56-400 Oleśnica w ramach projektu „Leśny Skrzat ułatwia podjęcie pracy”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 nr umowy RPDS. 08.04.02-02-0019/17-00 współfinansowanego ze środków EFS.
Projekt realizowany jest w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pobierz plik

9 kwietnia 2018

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przygotowaniu wraz z
dostarczeniem posiłków dla dzieci w wieku do lat 3 do siedziby nowo powstałego żłobka Leśny Skrzat w Oleśnicy przy ul. Okrężna 15, 56-400 Oleśnica w ramach projektu „Leśny Skrzat w Oleśnicy”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 nr umowy RPDS. 08.04.02-02-0018/15 współfinansowanego ze środków EFS.
Projekt realizowany jest w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pobierz plik

19 lutego 2018

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na sprzedaży zabawek wraz z
dostawą do siedziby nowo powstałego żłobka Leśny Skrzat w Oleśnicy na ul. Okrężna 1, 56-400 Oleśnica w ramach projektu „Leśny Skrzat ułatwia podjęcie pracy”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 nr umowy RPDS. 08.04.02-02-0019/17-00 współfinansowanego ze środków EFS.
Projekt realizowany jest w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pobierz plik

1 lutego 2018

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na sprzedaży zabawek wraz z
dostawą do siedziby nowo powstałego żłobka Leśny Skrzat w Oleśnicy na ul. Okrężna 1, 56-400 Oleśnica w ramach projektu „Leśny Skrzat ułatwia podjęcie pracy”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 nr umowy RPDS. 08.04.02-02-0019/17-00 współfinansowanego ze środków EFS.
Projekt realizowany jest w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pobierz plik

24 stycznia 2018

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na sprzedaży mebli wraz z dostawą do siedziby zamawiającego na ul. Okrężna 1, 56-500 Oleśnica w ramach projektu „Leśne Skrzaty ułatwiają podjęcie pracy”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 nr umowy RPDS.08.04.02-02-0019/17-01 współfinansowanego ze środków EFS. Projekt realizowany jest w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Łączna szacunkowa wartość przedmiotu zamówienia zawiera się pomiędzy 20 tys. PLN a 50 tys. PLN netto włącznie, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT).

Pobierz plik

17 stycznia 2018

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na sprzedaży, dostarczeniu i montażu wykładzin dywanowej PCV z dostawą do siedziby nowo powstałego żłobka Leśny Skrzat w Oleśnicy na ul. Okrężna 1, 56-400 Oleśnica w ramach projektu „Leśny Skrzat ułatwia podjęcie pracy”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 nr umowy RPDS. 08.04.02-02-0019/17-01 współfinansowanego ze środków EFS. Projekt realizowany jest w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Łączna szacunkowa wartość przedmiotu zamówienia zawiera się pomiędzy 20 tys PLN a 50 tys. PLN netto włącznie, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT).

Pobierz plik

03 listopad 2017

Przedmiotem zamowienia jest zakup zabawek do żłobka Leśny Skrzat w Olesnicy współfinansowany ze Środków UE w ramach EFS w ramach konkursu RPDS.08.04.02-IP.02-02-018/15 pt”Leśne Skrzaty w Oleśnicy”
Numer i nazwa poddziałania: 8.4.2 Godzenie życia zawodowego i prywatnego – ZIT WROF

Pobierz plik

02 listopada 2017

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi budowlanej wraz z materiałem na rzecz Prywatnego Żłobka „Leśny Skrzat” w Oleśnicy przy ul. Okrężnej 1, w ramach realizacji projektu pn. „Leśny Skrzat ułatwia podjęcie pracy” w ramach RPO WP na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Rynek Pracy, Działanie 8.4.2 Godzenie życia zawodowego i prywatnego – ZIT WROF.

Pobierz plik

25 października 2017

Przedmiotem zamowienia jest zakup mebli do żłobka Leśny Skrzat w Olesnicy współfinansowany ze Środków UE w ramach EFS w ramach konkursu RPDS.08.04.02-IP.02-02-018/15 pt”Leśne Skrzaty w Oleśnicy”
Numer i nazwa poddziałania: 8.4.2 Godzenie życia zawodowego i prywatnego – ZIT WROF