Jakie dzieci zostają objęte dofinansowaniem do opieki żłobkowej?

Dofinansowaniem do opieki żłobkowej zostaje objęte:
• Pierwsze i jedyne dziecko między 12. a 36. miesiącem życia
• Pierwsze dziecko między 12. A 36. miesiącem życia, którego rodzeństwo objęte jest rodzinnym kapitałem opiekuńczym.
• Dziecko pierwsze lub kolejne, które uczęszcza do żłobka, a nie przysługuje mu rodzinny kapitał opiekuńczy, np. dziecko, które ukończyło 36 miesiąc życia lub dziecko przed 12 miesiącem życia, a które uczęszcza do żłobka

Jaka jest wysokość dofinansowania do opieki żłobkowej?

Dofinansowanie do opieki żłobkowej opiewa na kwotę 400 złotych.

Gdzie trafi dofinansowanie?

Dofinansowanie do opieki żłobkowej trafi bezpośrednio na konto żłobka, do którego uczęszcza Państwa pociecha.

Jak aplikować o dofinansowanie do opieki żłobkowej?

Od 1 kwietnia będą Państwo mieli możliwość złożenia wniosku o dofinansowanie do opieki żłobkowej przez PUE ZUS, bankowość elektroniczną lub Emp@tię. Zachęcamy, aby po 1 kwietnia złożyć wniosek jak najszybciej, gdyż od terminu złożenia wniosku przez Państwa w dużej mierze będzie zależało, kiedy otrzymają Państwo wyrównanie i obniżoną kwotę czesnego.

Jak będzie wyglądało rozliczenie?

W momencie, gdy prześlą Państwo wniosek o dofinansowanie do opieki żłobkowej, z naszej strony pozostaje jedynie czekać na decyzję ZUS. Kiedy ta zostanie wydana – czekamy na przyznanie dofinansowania w postaci przelewu na rachunek bankowy żłobka. Kiedy przelew – początkowo z wyrównaniem, a w kolejnych miesiącach jako stałe świadczenie – dotrze na nasz rachunek, rozpoczniemy procedurę zwrotu wyrównania na Państwa konta oraz obniżenia wysokości czesnego w kolejnych miesiącach, gdyż to dofinansowanie przysługuje właśnie na czesne.

Kiedy będzie przysługiwało wyrównanie?

Jeżeli dziecko chodzi do żłobka od stycznia tego roku lub rozpoczęło uczęszczanie już przed styczniem, wtedy wyrównanie przysługuje od stycznia. Jeśli dziecko rozpoczyna uczęszczanie w lutym – wyrównanie przysługuje od lutego itd.. Podsumowując: Wyrównanie przysługuje od miesiąca, w którym dziecko rozpoczęło uczęszczanie do żłobka. W takim razie wyrównanie przysługuje osobom, które miały prawo do dofinansowania przed kwietniem, natomiast kwota ich czesnego nie została pomniejszona w przeszłych miesiącach.

Czy po zakończeniu projektu dofinansowanego z funduszu Unii Europejskiej przysługuje dofinansowanie?

Tak, jeśli zostaną Państwo z nami, to od miesiąca, w którym przejdą Państwo na umowę komercyjną (pełnopłatną) oraz dziecko będzie miało prawo do dofinansowania do opieki żłobkowej, po otrzymaniu decyzji ZUS będą Państwo płacili niższe czesne oraz otrzymają Państwo ewentualne wyrównanie za miesiąc, w którym mieli Państwo prawo do dofinansowania, jednakże nie było jeszcze decyzji ZUS.

Kiedy składać wniosek o dofinansowanie do opieki żłobkowej, gdy aktualnie dziecko jest na projekcie?

Wniosek o dofinansowanie do opieki żłobkowej najlepiej złożyć w pierwszym miesiącu, który będzie ,,pełnopłatny’’, gdy przejdą Państwo na umowę komercyjną.

Jak będzie wyglądało czesne ,,kwotowo’’ po uwzględnieniu dofinansowania?

Czesne po uwzględnieniu dofinansowania będzie wynosiło 220 złotych – zostanie pomniejszone o 400 złotych dofinansowania.