15.02.2018

Informujemy, że pierwszy etap rekrutacji do żłobka przy ul. Okrężnej 1 został zakończony. Listę zakwalifikowanych osób mogą Państwo sprawdzić TUTAJ.

Całkowita wartość projektu wynosci 982 220,85 zł w tym  dofinansowanie z UE w kwocie 834 887,72 zł w konkursie nr. RPDS.08.04.02-02-001/16

Szanowni Państwo w związku z przedłużającymi sie pracami remontowo-budowlanymi wydłużony został okres rekrutacji do 31 stycznia 2018

Za utrudnienia przepraszamy.

Celem projektu jest aktywizacja osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 i pozostających bez pracy w Oleśnicy, poprzez następujące wsparcie:
  • Utworzenie 32 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w  żłobku Leśny Skrzat w Oleśnicy przy ul. Okrężnej 15, zgodnie z ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3
  • zapewnienie bieżącego funkcjonowania nowo utworzonych miejsc przez 11 miesięcy
  • sfinansowanie przez co najmniej 10 miesięcy  kosztów bieżącej opieki nad 20 dziećmi  w istniejącym żłobku Leśny Skrzat w Oleśnicy na ul. Wojska Polskiego 56H
Odbiorcami bezpośrednimi  projektu są rodzice sprawujący opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 i powracający na rynek pracy po urlopach macierzyńskich, rodzicielskich, wychowawczych bądź pozostający bez zatrudnienia.
Projekt umożliwi rodzicom powrót po urodzeniu/wychowaniu dziecka a także znalezienie pracy, bądź podjecie poszukiwania pracy rodzicom pozostającym dotąd bez pracy. Rezultatem będzie zmniejszenie liczby osób pozostających bez pracy w Oleśnicy.
Cele i rezultaty programu zostaną osiągnięte dzięki pokonaniu podstawowych barier, które uniemożliwiają rodzicom dzieci w wieku do lat 3 poszukiwanie pracy: brak zapewnienia opieki nad dziećmi z powodu zbyt małej liczby miejsc żłobkowych i zbyt wysokich opłat za opiekę nad dziećmi.

Wnioski będą przyjmowane drogą e-mail oraz bezpośrednio przez koordynatora projektu w żłobkach. Osobiste złożenie dokumentów jest możliwe w dni robocze od poniedziałku do piątku od godziny 8.00 do 17.00 Jeżeli w wyznaczonym terminie nie uda się zrekrutować liczby uczestników, realizator projektu może wydłużyć rekrutacje. Kandydaci mogą otrzymać pomoc przy wypełnianiu dokumentacji rekrutacyjnej .

Kwalifikacja uczestników będzie prowadzona na podstawie dokumentów typu:
Zaświadczenie z PUP, Oświadczenie o zatrudnieniu, zaświadczenie o nie pozostawaniu w rejestrze bezrobotnych, aktów dzieci

Rekrutacja do programu będzie trwać od 13/07/2017 do 30/11/2017.

Rekrutacja będzie odbywać się 2-etapowo. Pierwszy etap dla 20 dzieci do żłobka na ul Wojska Polskiego 56H, zakończy się 20/08/2017. Drugi etap dla 32 dzieci do nowo powstałego żłobka na ul. Okrężnej 15 zakończy się 30/11/2017.

Lista zakwalifikowanych osób będzie umieszczona na stronie internetowej www.lesny-skrzat.pl

  • w pierwszym etapie do 27/08/2017;
  • następnie druga lista osób zakwalifikowanych będzie dostępna dnia 4/12/2017.

Jeżeli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje odnoszące się do tego projektu, bardzo prosimy o wypełnienie poniższego formularza, który umożliwi nam ich przesłanie do Państwa:

Wszelkie dodatkowe informacji mozna uzyskac kontaktujac sie z koordynatorem projektu pod numerem tel 579079721 lub piszac na adres: ue@zlobek.lesny-skrzat.pl