W jakim wieku przyjmowane są dzieci do żłobka?

Dzieci do żłobka przyjmowane są w wieku od 6 miesięcy do 3 lat.

Jak wygląda typowy dzień w żłobku?

Dzieci w żłobku rozpoczynają dzień od 6.30. Do godziny 9:00 czekamy aż nasze skrzaty przybędą do naszego żłobka. O godzinie 9:00 mamy z reguły pyszne śniadanie. Po śniadaniu dzieci rozpoczynają blok zajęć edukacyjno-rozwojowych. Zajęcia trwają do godziny 11:00. Około godziny 11:30 dzieci idą spać do godziny 13:30. Kiedy wstają zostaje im podana zupa i od około 14:30 rozpoczynają II blok zajęć edukacyjnych czekając tym samym na przyjście swoich rodziców.

Jakie koszty ponosi rodzic za pobyt dziecka w żłobku Leśny Skrzat?

Miesięczny koszt pobytu dziecka zamieszkującego teren Gminy Miasta Oleśnica wynosi 620 złotych, natomiast rodzice dzieci zamieszkujących inny teren niż teren Gminy Miasta Oleśnica płacą za pobyt dziecka kwotę 1070 złotych.

Jakie są dodatkowe koszty podczas zapisywania dziecka do żłobka?

Dodatkowym kosztem jest opłata wpisowego w wysokości 300 złotych, jak również kaucji w wysokości 240 złotych.

Czy Kaucja jest zwracana po zakończeniu umowy?

Kaucja jest zwracana do 7 dni roboczych po rozwiązaniu umowy na wskazane konto rodzica.

Czy kwota wpisowego jest zwracana po zakończeniu umowy?

Wpisowe które rodzić opłaca przy podpisanie umowy i później corocznie jest przeznaczone na poczet zakupu pomocy plastycznych, dydaktycznych i nie podlega zwrotu pod względem finansowym jak również materialnym.

Jaka firma dostarcza catering do żłobka?

Catering do naszych żłobków jest dostarczany przez Bar Mleczny.

Czy występuje możliwość aby dziecko otrzymało dietę bezmleczną i inną?

Tak jest taka możliwość jednakże kwota takiego obiadu nie jest równa podstawowej kwocie za posiłek w naszych placówkach. Na dzień dzisiejszy jest to kwota 16 zł za obiad składający się ze śniadania, obiadu dwudaniowego.

Czy rodzic może dostarczać swoje posiłki dla dziecka do żłobka?

Tak. Po wcześniejszym uzgodnieniach z dyrekcją żłobków.

Z jakich czynników składowych składa się posiłek dzienny dziecka, który dostarczany jest przez catering?

Posiłek dostarczany przez firmę cateringową składa się ze śniadania i obiadu dwudaniowego. Jest to zupa + drugie danie jak również podwieczorek

Ile godzin dziennie dziecko może przebywać w żłobku?

Dziecko w żłobku może przebywać w godzinach od 6:30 do 17:00.

Czy dziecko może przyjść wcześniej do żłobka to jest przed 6:30?

Tak, za dodatkową opłatą, po wcześniejszym zgłoszeniu do placówki. Koszt to 80 zł za godzinę.

Czy dziecko może przebywać w żłobku po 17:00?

Tak. Po godzinie 17:00 jest to dodatkowo płatna godzina i jest to kwota 80 zł.

Jak często będą organizowane spotkania z opiekunami dzieci w żłobku?

Zebrania z rodzicami będą odbywać się dwa razy w semestrze, konsultacje indywidualne z rodzicami raz w miesiącu na każdej z placówek.

Jakie zajęcia dodatkowe są oferowane w cenie czesnego?

W cenie czesnego otrzymują Państwo dodatkowe zajęcia z: j. angielskiego, dogoterapii, taneczne, zajęcia z muzyczno – rytmiczne.

Czy w żłobku jest do dyspozycji psycholog i pedagog?

Tak jest możliwość konsultacji z psychologiem lub pedagogiem.

Czy jest obowiązek dostarczenia zaświadczeń przy dłuższej nieobecności dziecka?

Tak.

Gdzie mogę dopełnić formalności co do zapisu dziecka do żłobka?

Wszystkie dokumenty można podpisać w biurze na ul. Szkolnej 4B w Oleśnicy.

Kiedy rozpoczyna się rekrutacja do żłobka?

Rekrutacja do żłobka jest prowadzona przez cały rok kalendarzowy.

Jakie są godziny otwarcia biura?

Biuro czynne jest od 7:00 do 17:00 w dni powszednie od poniedziałku do piątku

Jeżeli nie ma miejsca w żłobku jakie są procedury rekrutacji?

W momencie braku miejsc w żłobku prosimy rodziców o wpisywanie się na listę rezerwową dostępna w linku poniżej: www.lesny-skrzat.pl/zapytaj-o-miejsce/

Jak długo trwa okres adaptacji w żłobku?

Okres adaptacji trwa 5 dni roboczych. Rozpoczyna się on tydzień przed planowanym rozpoczęciem pobytu dziecka w żłobku.

Czy okres adaptacji jest płatny?

Okres adaptacji jest bezpłatny.

Jakie rzeczy muszę przynieść rodzic kiedy dziecko rozpoczyna uczęszczanie do żłobka?

Bardzo prosimy rodziców o dostarczenie: Pampersy, krem na odparzenia, ubrania na zmianę, kubek, smoczek, chusteczki nawilżające, butelkę, podkłady. Wszystkie powyższe przedmioty bardzo prosimy podpisać. Nie podpisane rzeczy nie będą przyjmowane.

Ile Pań jest w danej placówce?

Według ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3 na jedną Panią przypada 8 dzieci.

Czy w żłobku jest podział na grupy wiekowe?

Tak. Z reguły dzieci dzielone są według wieku i jest to od 6m-cy do 2 lat i od 2 lat do 3 lat. Jednakże wiek nie jest tu wyznacznikiem przynależności do danej grupy ale rozwój dziecka.

Do kiedy należy uiścić opłatę za żłobek?

Bardzo prosimy o dokonanie wpłaty do 5 dnia każdego miesiąca.

Ile Państwo mają placówek?

Leśny Skrzat – Żłobek posiada w mieście Oleśnica 3 placówki i to jest na ulicach: Wojska Polskiego 56H, Okrężnej 1 i Okrężnej 15 Leśny Skrzat – Przedszkole+ posiada w mieście Oleśnica 1 placówke na ulicy Szkolnej 5B

Czy placówki czynne są przez cały rok?

Placówki żłobka czynne są przez cały rok z wyłączeniem dni wolnych od pracy jak i dwu tygodniowej przerwy technicznej która z reguły jest na początku sierpnia. Jednakże ostateczny termin przerwy technicznej jest podany do 1 stycznia każdego roku.

Czy jest dostęp do monitoringu Online?

W obecnym czasie nie ma takiej możliwości aby rodzic otrzymał dostęp do monitoringu on-line.

Czy Państwa placówki posiadają monitoring?

Tak. Wszystkie placówki Leśnego Skrzata posiadają monitoring.

Ile osób może być upoważnionych do odbioru dziecka?

Nie ma określonej maksymalnej liczby osób upoważnionych. To rodzic decyduje ile osób będzie odbierać dziecko ze żłobka.

Kiedy mam zagwarantowane miejsce w żłobku?

Aby otrzymać gwarancję miejsca w żłobku należy podpisać umowę i wpłacić wpisowe, kaucje.

Jakie dodatkowe usługi żłobek posiada w swojej ofercie?

Żłobek w swojej ofercie poleca nocowanie, urodziny jak również zajęcia z fizjoterapeutą i zajęcia z terapeutą wczesnego wspomagania rozwoju.

Na czym polega usługa - nocowanie?

Nocowanie jest to usługa świadczona w każdy drugi piątek miesiąca w żłobku na ul. Szkolnej. Usługa ta polega na zapewnieniu opieki dziecku przez całą noc. Zapraszamy dzieci od godziny 19:00 do godziny 9:00. W ramach tej usługi Państwa dzieci otrzymują: opiekę całonocną świadczoną przez pracowników żłobka, kolacje, śniadanie, grupowe gry i zabawy.

Jaki jest koszt nocowania w żłobku?

Koszt takiego pobytu dziecka to 105 zł.

W jakim wieku przyjmowane są dzieci na nocowanie?

Usługa ta jest przeznaczona dla dzieci w wieku od 6 m-cy do 7 lat.

Czy usługa nocowanie jest tylko dla dzieci ze żłobka?

Nie. Każda zainteresowana osoba spoza żłobka może skorzystać z tej oferty.

Czy żłobek organizuje urodziny?

Tak. Dla dzieci w wieku od 1 roku życia.

Co żłobek oferuje w ramach urodzin?

Żłobek w ramach tej usługi oferuje trzy pakiety cenowe: • Pakiet standard 25zł/os • Pakiet premium 30zł/os • Pakiet prestiż 35zł/os Wszystkie dostępne informacje są dostępne w linku: www.lesny-skrzat.pl/zarezerwuj-urodziny/cennik-urodzin/