Co to jest Intergracja Sensoryczna?

Integracja sensoryczna to proces, podczas którego układ nerwowy człowieka prawidłowo odbiera informacje z receptorów wszystkich zmysłów: układ przedsionkowy- odbierający informacje o ruchu i równowadze, dotyk, czucie ciała, czyli propriocepcja, węch, słuch, smak wzrok; interpretuje, po czym wysyła odpowiednią reakcję.

Nieokiełznane zmysły czyli zaburzenia Integracji Sensorycznej

U dziecka, które posiada zaburzenia Integracji Sensorycznej, zmysły nie współpracują ze sobą w sposób prawidłowy. Odbiór bodźców jest zbyt słaby lub zbyt silny, a układ nerwowy nie potrafi zinterpretować ich działania. Porównajmy to do orkiestry, w której nie ma dyrygenta. Tak właśnie będą współpracowały zmysły, nieharmonijnie. W rezultacie u dziecka można zaobserwować:

 1.  Nadmierną wrażliwością na bodźce dotykowe, słuchowe, wzrokowe, oraz ruch.
 2. Kłopotami z planowaniem ruchu.
 3.  Nadmierną ruchliwością lub też niskim poziomem aktywności ruchowej.
 4.  Trudnościami w koordynacji wzrokowo-ruchowej.
 5.  Problemami z utrzymaniem równowagi.
 6.  Słabą koncentracją uwagi, impulsywnością
 7. Zbyt małą wrażliwością na stymulację.
 8. Opóźnieniem rozwoju mowy.
 9. Niezgrabność ruchową
 10. Wycofaniem się z kontaktów społecznych
 11.  Trudności w koncentracji, impulsywność

Dla kogo?

 1. Dzieci ze trudnościami w uczeniu się np. : dysleksja, dysgrafia, dysortografia, słaba koncentracja uwagi
 2. Dzieci opóźnionych psycho-ruchowo
 3. Dzieci autystycznych
 4. Dzieci cierpiących na schorzenia o podłożu genetycznym (np. zespół Downa, Aspergera, Reta, Williamsa, Turnera, Kinefertera)
 5. Dzieci z ADHD, ADD
 6. Dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym
 7. Dzieci niepełnosprawnych intelektualnie