KURS ON-LINE:

Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym

KURS W CENIE 1299 PLN 

Leśny Skrzat Sp. z o.o. to sieć żłobków oraz przedszkole na terenie Oleśnicy, jak również firma szkoleniowa, posiadająca akredytację Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej zgodnie z zapisami ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3 (decyzja nr 20/2020 z dnia 28.05.2020r.) 

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na wykwalifikowaną kadrę, przedstawiamy ofertę internetowego kursu kwalifikacyjnego Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym (280 godz.)

Ukończenie kursu daje pełne kwalifikacje do pracy z dziećmi w wieku 0-3 lat w żłobku, klubie dziecięcym lub jako niania.

Dlaczego my?

1.Uczysz się, gdzie i kiedy chcesz:

Nasz kurs on-line pozwala na naukę w komfortowych warunkach, bez konieczności wychodzenia z domu. Do materiałów szkoleniowych można wielokrotnie powracać. Usystematyzowanie wiedzy umożliwiają sprawdzające testy, podsumowujące każdy dział.

2. Czas uzyskania pełnych uprawnień do pracy należy do Ciebie:

Decydując się na studium policealne na  kierunku opiekunka dziecięca na uzyskanie tych samych uprawnień należy czekać aż 2 lata i zdać egzamin państwowy. Nasz kurs internetowy gwarantuje uzyskanie uprawnień do pracy na stanowisku opiekunki dziecięcej w krótszym czasie i o wiele niższym kosztem.

3.  Możliwość podjęcia zatrudnienia

Uczestnikom naszego kursu on-line dajemy możliwość odbycia obowiązkowych, 80-godzinnych praktyk w naszych placówkach, jak również gwarantujemy pierwszeństwo w rekrutacji  do pracy.

Dla kogo przeznaczony jest nasz kurs?

Kurs, zgodnie z zapisami ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3, przeznaczony jest dla osób, które:

 • legitymują się wykształceniem średnim (także średnim bez matury),
 • nie posiadają uprawnień do pracy w żłobku lub klubie dziecięcym,
 • nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne,
 • nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została im zawieszona ani ograniczona,
 • posiadają aktualną książeczkę zdrowia dla celów sanitarno-epidemiologicznych lub gotowość do jej wyrobienia – przed rozpoczęciem praktyk
 • w przypadku posiadania obowiązku alimentacyjnego wypełniają go.

Oprócz wymogów formalnych, w zawodzie opiekuna w żłobku nie mniej ważne są predyspozycje osobowościowe. Należą do nich:

 • wrażliwość na potrzeby dzieci, empatia, cierpliwość,
 • wysoka kultura osobista,
 • podzielność uwagi,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • odporność na stres.

Kto NIE MUSI kończyć naszego kursu?

Uprawnienia do pracy z dziećmi w wieku 0-3 lat posiadają bez konieczności uzupełniania wykształcenia:

 • nauczyciele wychowania przedszkolnego oraz edukacji wczesnoszkolnej,
 • pedagodzy opiekuńczo – wychowawczy,
 • pielęgniarki i położne.

Ile kosztuje kwalifikacyjny kurs on-line na opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym?

Koszt całego kursu to jedyne 1299 zł.

Jak zapisać się na nasz kurs?

To bardzo proste – wystarczy kliknąć „kup teraz”, wypełnić formularz do zamówienia, opłacić zamówienie poprzez szybkie płatności i czekać na kontakt z naszej strony. Po otrzymaniu informacji o zapisaniu uczestnika i otrzymaniu płatności za kurs otrzymacie Państwo dostęp do platformy z kursem. Następnie będziemy prosić Państwa o dostarczenie takich dokumentów jak:

  • kopii orzeczenia do celów sanitarno-epidemiologicznych,
  • kopii świadectwa ukończenia szkoły średniej.

W razie problemów zostawiamy kontakt do nas.

Biuro „Leśny Skrzat”

ul. Szkolna 4b, 56-400 Oleśnica

Tel 579-079-721

Program kursu

 •  adaptacja jako rezultat rozwoju,
 • przebieg rozwoju jednostki w cyklu życia,
 • uwarunkowania procesu rozwoju jednostki,
 • osiągnięcia rozwojowe w poszczególnych etapach życia jednostki (rozwój prenatalny, okres wczesnego dzieciństwa, wiek przedszkolny, młodszy wiek szkolny).
 • zadania rozwojowe w okresie niemowlęcym i poniemowlęcym,
 •  aspekty rozwoju dziecka – charakterystyka zmian w zakresie rozwoju poznawczego,
 • źródła szans i zagrożeń dla rozwoju dziecka w wieku do lat 3,
 • neurologiczne podstawy rozwoju dziecka,
 • mechanizmy rozwoju dziecka.
 • rozpoznawanie potrzeb rozwojowych dziecka,
 • planowanie i dokumentowanie rozwoju dziecka w codziennych sytuacjach (powitanie, pożegnanie, posiłki, czynności higieniczne, odpoczynek, zabawa)
 • kreowanie przedmiotowego i społecznego środowiska rozwoju dziecka,
 • opieka pielęgnacyjna i zdrowotna nad dzieckiem prawidłowo i nieprawidłowo rozwijającym się,
 • zabawa jako podstawowa forma aktywności dziecka – zabawy eksploracyjne, muzyczne, rytmiczne, plastyczne i techniczne
 • wprowadzenie dziecka w kulturę,
 • budowanie relacji społecznych z dzieckiem, rodzicami i lokalnymi służbami odpowiedzialnymi za rozwój dziecka.
 • odpowiedzialność prawna opiekuna,
 • podstawy medycyny ratunkowej (udzielanie dziecku pierwszej pomocy),
 • przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • umiejętności radzenia sobie ze stresem i rozwiązywanie problemów,
 • emisja głosu.
 • poznanie struktury i funkcjonowania placówki,
 • wykorzystanie w praktyce zdobytej wiedzy i umiejętności pod nadzorem opiekuna praktyk.