25

sie
2017

Informacje dotyczące opłat w okresie od 1 Września do 31 Grudnia 2017 – ul. Wojska Polskiego

Szanowni Państwo – ul. Wojska Polskiego 56H

Opłaty od dnia 1 Września są następujące:

  • 398zł

Od 1 Października do 31 Grudnia 2017r

  • 398zł (czesne) + 11zł (posiłek) x ilość dni = suma ogólna

Każdego pierwszego dnia miesiąca będą Państwo otrzymywać e-mail z informacją jaki jest całkowity koszt pobytu dziecka za dany miesiąc (czesne+wyżywienie). Dodatkowo mogą to Państwo sprawdzić logując się do strefy rodzic. Login i hasło zostaje wysłane do Państwa po wprowadzeniu przez administratora na podany przez Państwa E-mail.

 

Dodatkowo do 1 Września 2017r bardzo prosimy o wpłacenie wpisowego w kwocie 250zł plus kaucji w wysokości 240zł – Opiekunowie, po podpisaniu umowy, wpłacą na rzecz Żłobka kaucję w wysokości 240,00 złotych . Kaucja stanowi zabezpieczenie roszczeń Żłobka z tytułu płatności wynikających z umowy, a nie dokonanych przez Opiekunów. W przypadku braku roszczeń Żłobka wobec Opiekunów po rozwiązaniu umowy lub jej wygaśnięciu, kaucja zostanie zwrócona Opiekunom w przeciągu 14 dni na wskazany numer rachunku. Kaucja jest nieoprocentowana. (w tytule prosimy o wpisanie KAUCJA, WPISOWE imienia i nazwiska dziecka jak również ul. Wojska Polskiego)

 

Również przypominamy, iż jeżeli do 1 Września 2017 nie zostanie podpisana umowa przez Państwa ze żłobkiem będzie to oznaczać, iż Państwo nie wyrażają chęci aby dziecko uczęszczało do żłobka Leśny Skrzat co oznacza, iż dane miejsce będzie wolne i będziemy mogli tym sposobem rozpocząć rekrutacje na te miejsce.