16

lut
2018

Lista osób zakwalifikowanych podczas pierwszego etapu rekrutacji do żłobka na ul. Okrężnej 15 od 1 kwietnia 2018 do programu „Leśny Skrzat ułatwia podjęcie pracy” ze środków EU.

Lista osób zakwalifikowanych podczas pierwszego etapu rekrutacji do żłobka na ul. Okrężnej 15 od 1 kwietnia 2018 do programu „Leśny Skrzat ułatwia podjęcie pracy” ze środków EU. (RPDS.08.04.02-IP.02-02-0018/15)