14

cze
2024

Program Aktywny Rodzic czyli Bezpłatne Żłobki Leśny Skrzat w Oleśnicy od 1 Października 2024

Z radością informujemy, że w ostatnim tygodniu Prezydent podpisał ustawę „Aktywny Rodzic”, która wprowadza nowe świadczenia mające na celu wspieranie rodziców w łączeniu obowiązków zawodowych z wychowaniem dzieci. Ta inicjatywa rządowa stanowi istotny krok w kierunku tworzenia bardziej przyjaznego środowiska dla pracujących rodziców, jednocześnie zapewniając lepsze warunki rozwoju dla dzieci. Oto najważniejsze informacje na temat tej ustawy i jej korzyści dla rodziców, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców Oleśnicy.

Główne Świadczenia w Ramach Programu „Aktywny Rodzic”

Ustawa wprowadza trzy główne rodzaje świadczeń, które mają na celu wspieranie rodziców w różnych sytuacjach życiowych:

 1. Świadczenie „Aktywni Rodzice w Pracy”

Opis: To świadczenie jest przeznaczone dla rodziców aktywnie uczestniczących w rynku pracy. Obejmuje wsparcie finansowe w wysokości 1500 zł miesięcznie na dziecko, a dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności kwota ta wynosi 1900 zł.

Korzyści: Świadczenie ma na celu ułatwienie rodzicom kontynuowania kariery zawodowej, jednocześnie zapewniając odpowiednie wsparcie finansowe na opiekę nad dzieckiem.

 1.  Świadczenie „Aktywnie w Żłobk

Opis: To świadczenie wspiera rodziców, których dzieci uczęszczają do żłobków, klubów dziecięcych lub są pod opieką dziennych opiekunów. Kwota wsparcia wynosi 1500 zł miesięcznie na dziecko.

Korzyści: Dzięki temu świadczeniu rodzice mogą pokryć koszty opieki nad dziećmi w instytucjach opiekuńczo-wychowawczych, co pozwala im na większą elastyczność w zarządzaniu obowiązkami zawodowymi i rodzinnymi.

 1. Świadczenie „Aktywnie w Domu”

Opis: To świadczenie jest przeznaczone dla rodziców, którzy decydują się na opiekę nad dzieckiem w domu. Kwota wsparcia wynosi 500 zł miesięcznie na dziecko.

Korzyści: Umożliwia to rodzicom, którzy wolą samodzielnie opiekować się dziećmi w domu, uzyskanie dodatkowego wsparcia finansowego.

 

Warunki Uzyskania Świadczeń

Aby skorzystać z programu „Aktywny Rodzic”, należy spełnić określone kryteria, w tym:

 • Aktywność Zawodowa: Świadczenia są przeznaczone dla rodziców, którzy są aktywni zawodowo, co oznacza podleganie obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym.

 

 • Wysokość Świadczenia: Świadczenia przysługują od pierwszego dnia miesiąca, w którym dziecko ukończyło 12. miesiąc życia, do końca miesiąca poprzedzającego ukończenie 36. miesiąca życia.

 

 • Koordynacja Systemów Zabezpieczenia Społecznego: Ustawa przewiduje koordynację systemów zabezpieczenia społecznego dla obywateli UE, EOG, Konfederacji Szwajcarskiej oraz Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

Wnioski i Realizacja Świadczeń

 • Składanie Wniosków: Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń są składane do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) w formie elektronicznej.

 

 • Wypłata Świadczeń: Świadczenia są wypłacane na konto bankowe rodzica lub bezpośrednio do instytucji opiekuńczej.

Bezpłatne Żłobki Leśny Skrzat w Oleśnicy już od 1 października

Dzięki nowej ustawie „Aktywny Rodzic”, od 1 października żłobki w Oleśnicy będą de facto bezpłatne dla rodziców. Kwota 1500 zł miesięcznie z programu „Aktywnie w Żłobku” pokryje pełne koszty czesnego w naszych placówkach.

 • Brak Dodatkowych Kosztów: Świadczenie „Aktywnie w Żłobku” pokryje całkowity koszt czesnego, co oznacza brak dodatkowych opłat dla rodziców.

 

 • Wsparcie na Najwyższym Poziomie: Nasze żłobki oferują wysokiej jakości opiekę, zajęcia edukacyjne, zdrowe posiłki oraz indywidualne podejście do każdego dziecka.

Dlaczego Warto Skorzystać z Programu „Aktywny Rodzic”?

 • Wsparcie Finansowe: Znaczące wsparcie finansowe pozwala rodzicom lepiej zarządzać kosztami opieki nad dziećmi.

 

 • Łączenie Kariery z Rodzicielstwem: Program pomaga rodzicom łączyć obowiązki zawodowe z wychowywaniem dzieci, co może prowadzić do większej stabilności finansowej i zawodowej.

 

 • Rozwój Dzieci: Dzięki wsparciu finansowemu dzieci mogą uczestniczyć w różnych formach opieki i edukacji, co wspiera ich wszechstronny rozwój.

Podsumowanie

Program „Aktywny Rodzic” to krok w stronę lepszej przyszłości dla polskich rodzin. Zapewniając wsparcie finansowe, umożliwia rodzicom aktywność zawodową i jednocześnie dba o rozwój dzieci. Nowa ustawa jest ważnym krokiem w budowaniu społeczeństwa, w którym rodzicielstwo i praca zawodowa mogą harmonijnie współistnieć.

Drodzy Rodzice, zachęcamy do skorzystania z nowych możliwości, jakie daje program „Aktywny Rodzic”. Od 1 października nasze żłobki w Oleśnicy będą de facto bezpłatne dzięki świadczeniom z tego programu. Więcej informacji na temat składania wniosków i szczegółów programu znajdziecie na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jesteśmy tu, aby wspierać Was w codziennych wyzwaniach i pomagać w zapewnieniu najlepszych warunków dla rozwoju Waszych dzieci.

 

Zapraszamy do kontaktu i do skorzystania z nowych możliwości, które oferuje program „Aktywny Rodzic”. Razem możemy zapewnić Waszym dzieciom najlepszy start w życie!